De eerste groep mensen gaat dit in de praktijk toepassen en ervaren

In de tweede helft van 2019 loopt een project met de naam MyCardio, bedoeld om ervaring op te doen met deze vorm van zelfonderzoek, ook wel genoemd "citizen science". Het project is bedoeld voor mensen met cardiovasculair risico door aderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd. Het gaat dus om mensen met risico op een cardiovasculair incident en hartpatiënten die een herhaling van hun incident willen voorkomen.

Kernvraag voor elke deelnemer is: met welke leefstijlinterventies kan ik de kwaliteit van mijn aderen verbeteren? Jij bepaalt, eventueel geadviseerd door jouw behandelend arts of therapeut, wat je wil uitproberen.

Gedurende een aantal maanden houd je bij in hoeverre het lukt om je voorgenomen leefstijl te volgen. Ook meet je regelmatig een aantal waarden die een betrouwbare indicatie geven van jouw vaat-gezondheid. Beide houd je bij in jouw digitale gezondheidsomgeving. Gemonitord wordt bij voorkeur:

  • Effectwaarden (zoals ontstekingswaarde hsCRP, vaat-elasticiteit, bloeddruk, etcetera)
  • Leefstijlgegevens (zoals beweging/stappenteller, voeding, slaap en al wat te meten/registreren is via wearables).

Met deze data onderzoekt een data scientist wat individueel het effect is van de maatregelen. De uitkomsten en ervaringen van alle deelnemers worden anoniem gebundeld en in anoniem-collectieve vorm teruggekoppeld aan de direct betrokken partijen.
Nadere informatie staat op deze beschrijving: Je kunt je momenteel al aanmelden. Doe vooral mee! Informatie is ook te vinden op gezondmetsalut.nl