Hoe werkt het

Intake met startmeting

Een health coach (bijvoorbeeld een orthomoleculair arts/therapeut) neemt met je door wat er bekend is over jouw aandoening en spreekt een startmeting met je af. Daarin worden beschikbare gegevens verzameld uit medische bronnen, fitbits, home sources etcetera, en aangevuld met metingen van wat belangrijk is om zicht te krijgen op achterliggende oorzaken. Door de enorme datagroei op allerlei gebied zijn de monitormogelijkheden sterk toegenomen. Wat kan ik opmaken uit de samenstelling van mijn darmflora? Hoe fluctueren mijn glucosewaarden over de dag? Hoeveel beweeg ik op een normale dag en hoe is de spreiding over de dag? 

De nulmeting wordt bepaald op basis van intake, en wordt vervolgens benut voor een hypothese wat bij jou de meest voor de hand liggende oorzaken zijn.

Kansrijke interventies individueel uitproberen, slim monitoren, bijsturen

Samen met je begeleider selecteer je, uit een longlist van kansrijke behandelingen, enkele maatregelen die als eerste worden ingezet. Denk aan leefstijl, voeding, supplementen. Periodiek wordt gemeten of in jouw geval het gewenste effect optreedt. Dankzij de snelle ontwikkeling in techniek en sensoring kan dat intensiever, slimmer en tegen lage kosten. 

De metingen geven antwoorden op vragen zoals: Op welke voeding reageert mijn bloedsuikerspiegel het best? Welke supplementen helpen om mijn bloeddruk optimaal te houden? Wanneer beweeg ik voldoende? Telkens kan worden bijgestuurd totdat jouw probleem is gestabiliseerd of verdwenen. De meetresultaten worden opgeslagen op een dataplatform waar gegevens persoonlijk en beveiligd worden opgeslagen onder regie van jou als burger/gebruiker. Van daaruit kun je het ook aan je arts ter beschikking stellen ter ondersteuning van diens medische beslissingen.

Collectief leren van uitkomsten en ervaringen

Een collectief van experts zorgt, mede op basis van dat onderzoek, dat de longlist van kansrijke maatregelen wordt aangepast aan de jongste inzichten. Zo ontstaat een collectief leerproces dat de basis legt voor extra kennisontwikkeling. Met name behandelingen waarvan de effecten niet op klassieke medisch-wetenschappelijke manier te bewijzen zijn, kunnen zo worden onderzocht.